Amortyzacja używanego samochodu osobowego

A A A
Dodany 25.02.2010

Amortyzacja używanego samochodu osobowego

Mimo iż zasadą jest, iż stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 % (5 lat) to stosując indywidualne stawki w odniesieniu do "używanych" środków trwałych możemy nawet dwukrotnie przyspieszyć okres amortyzacji, a tym samym zwiększyć nasze koszty uzyskania przychodów.

Stawki amortyzacji w odniesieniu do zakupionych środków trwałych ustalane są zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera wykaz rocznych stawek amortyzacji. Jak wynika z jego treści zasadą jest, że dla samochodów osobowych, stosuje się 20% roczną stawkę amortyzacji. W takim przypadku więc, środek trwały zostałby zamortyzowany przez nas w ciągu 5 lat.

Istnieje jednak możliwość, aby okres amortyzacji został przez nas przyspieszony nawet dwukrotnie. Art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy mówi, iż jeżeli mamy do czynienia z używanym środkiem trwałym, to możemy zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, której okres nie może być krótszy niż 30 miesięcy (tj. 40 %).

Istotny dla nas jest fakt zdefiniowania środka trwałego (samochodu), jako „używanego”. Przepis art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że jeżeli podatnik udowodni, że środek trwały był przed jego nabyciem wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy – mamy do czynienia z używanym środkiem trwałym. Jako potwierdzenie wykorzystywania środka trwałego przez okres 6 miesięcy można przykładowo uzyskać oświadczenie od poprzedniego właściciela stwierdzające korzystanie z samochodu np. od dnia rejestracji.

Dla takich właśnie środków ustawa przewidziała inną możliwość jego amortyzacji. Tak więc uznając samochód za używany środek trwały, będziemy mogli więc ustalić indywidualną stawkę amortyzacji wynoszącą 40% i zamortyzować ten samochód w 2,5 roku.

Przykład 1

Zakupiono nowy środek trwały (samochód osobowy) o wartości początkowej 45.000 zł. Zgodnie z załącznikiem do ustawy możemy w tym przypadku zastosować stawkę amortyzacji w wysokości 20% rocznie, tak więc miesięcznie do kosztów uzyskania przychodu możemy wliczyć 750 zł (45.000 zł x 20 % / 12 miesięcy). Środek trwały zostanie zamortyzowany w ciągu 5 lat.

Przykład 2

Zakupiono samochód osobowy (rocznik 2006) od osoby prywatnej za kwotę 21.000 zł. Poprzedni właściciel potwierdził, że używał samochodu dłużej niż 6 miesięcy, co więcej możemy to też wywnioskować ze stanu środka trwałego (roku produkcji, czy też aktualnego przebiegu). W związku z tym, że mamy do czynienia z używanym środkiem trwałym możemy zastosować indywidualną stawkę amortyzacji (między 40 % tj. 2,5 roku, a 20% tj. 5 lat). Zależy nam na jak najszybszym zamortyzowaniu środka trwałego tak więc miesięcznie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nawet 700 zł (21.000 zł x 40% / 12 miesięcy). Środek trwały zostanie zamortyzowany w ciągu 2,5 roku.

Aktualna ocena: 0

Wasze komentarze (0)

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.

Firma
Money.pl - Kliknij po więcej
Wspierane przez Money.pl